Sekce perinatologie a fetomaternální medicínySekce perinatologie a fetomaternální medicíny - Titulní stránka webu
ČGPS

Výbor sekce

předseda: doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
ÚPMD, Podolské nábřeží 157, 147 10 Praha 4
mechurovaa@centrum.cz
místopředseda: as. MUDr. Petr Velebil, CSc.
ÚPMD Praha
vědecký tajemník: MUDr. Radovan Vlk
FN Motol
členové: doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
Levret Praha

doc. MUDr.Martin Procházka, PhD.
FN Olomouc

doc. MUDr. Marek Lubušký, PhD.
FN Olomouc

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
VFN Praha

prim. MUDr. Ondřej Šimetka, PhD.
FN Ostrava