Sekce perinatologie a fetomaternální medicínySekce perinatologie a fetomaternální medicíny - Titulní stránka webu
ČGPS

Přihláška za člena sekce

K přihlášení za člena sekce není potřeba vyplňovat samostatnou přihlášku. Přihlášení do sekce je součástí přihlášení do České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.


Přihláška za člena ČGPS

Na konci formuláře přihlášky stačí zatrhnout příslušnou řádku
v položce "Hlásím se do této (těchto) Sekce(í) ČGPS".
 

Doporučení: Pokud se nenajdete v seznamu členů Sekce perinatální medicíny, opakujte dle návodu výše přihlášení do ČGPS. Potvrzením Vám bude uvedený poplatek na zadní straně složenky poplatku ČLS JEP.