Sekce perinatologie a fetomaternální medicínySekce perinatální medicíny
ČGPS

Aktuálně

XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - ŠTEMBEROVY DNY
11. - 13. dubna 2019
Valeč
www.perinatologie.org
(vystaveno 25.1.2019)
Zápis z jednání výboru
24. září 2018
(vystaveno 26.10.2018)
Odešel prof. MUDr. Zdeněk Štembera, DrSc.
Nekrolog
(vystaveno 26.6.2018)
XXXV. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny
12. – 14. dubna 2018
Mikulov
www.bos-congress.cz/perinatologie2018
Adobe Acrobat dokument Finální program (pdf)
(vystaveno 3.1.2018, aktualizováno 26.1.2018)
Význam vyšetření poměru sFlt-1/PlGF v těhotenství
MS Word dokument Text (docx, 12kB).
(vystaveno 10.2.2017)
Atestace z fetomaternální medicíny
Termíny atestace z Fetomaternální a perinatální medicíny jsou vypsány na 1.4.2016 a 3.10.2016 v ÚPMD, začátek 9.00.
Přihlásit se mohou uchazeči, kteří mají splněnou náplň logbooku.
MS Word dokument Logbook (doc, 195kB).
(vystaveno 4.1.2016)
Věstník MZ týkající se perinatologických center a jejich reakreditace
- přihlašku je nutné odeslat do 30 dnů od chvíle, kdy byl Věstník zveřejněn
Adobe Acrobat dokument Věstník MZ ČR 07/2013 ze dne 26.11.2013 (pdf, 427kB)
(vystaveno 2.12.2013)
Výzva k přihlášení do výběrového řízení do sítě Perinatologických center intermediární péče (PCIMP)
- od 2. prosince 2013 běží 60 denní lhůta na přihlášení
MS Word dokument Průvodní dopis (doc, 30kB)
MS Word dokument PCIMP a přihláška (doc, 163kB)
(vystaveno 2.12.2013)
Upozornění týkající se použití Gynipralu
Adobe Acrobat dokument upozornění firmy Takeda ohledně Gynipralu - strana 1 (pdf, 130kB)
Adobe Acrobat dokument upozornění firmy Takeda ohledně Gynipralu - strana 2 (pdf, 118kB)
MS Word dokument upozornění SÚKLu (doc, 34kB)
(vystaveno 2.12.2013)
Poslední aktualizace: 25. 1. 2019